Informativní provozní dopravní značky

IP01a
IP01a
Okruh
IP01b
IP01b
Změna směru okruhu
IP02
IP02
Zpomalovací práh
IP03
IP03
Podchod nebo nadchod
IP04a
IP04a
Jednosměrný provoz
IP04b
IP04b
Jednosměrný provoz
IP05
IP05
Doporučená rychlost
IP06
IP06
Přechod pro chodce
IP07
IP07
Přejezd pro cyklisty
IP08a
IP08a
Tunel
IP08b
IP08b
Konec tunelu
IP09
IP09
Nouzové stání
IP10a
IP10a
Slepá pozemní komunikace
 
IP10b
IP10b
Návěst před slepou pozemní komunikací
IP11a
IP11a
Parkoviště
 
IP11b
IP11b
Parkoviště (kolmé nebo šikmé)
 
IP11c
IP11c
Parkoviště (podélné)
 
IP11d
IP11d
Parkoviště (stání na chodníku kolmé nebo šikmé)
IP11e
IP11e
Parkoviště (stání na chodníku podélné)
IP11f
IP11f
Parkoviště (částečné na chodníku kolmé nebo šikmé)
IP11g
IP11g
Parkoviště (částečné stání na chodníku podélné)
IP12
IP12
Vyhrazené parkoviště
 
IP13a
IP13a
Kryté parkoviště
 
IP13b
IP13b
Parkoviště s parkovacím kotoučem
IP13c
IP13c
Parkoviště s parkovacím automatem
IP13d
IP13d
Parkoviště P + R
 
IP14a
IP14a
Dálnice
 
IP14b
IP14b
Konec dálnice
 
IP15a
IP15a
Silnice pro motorová vozidla
 
IP15b
IP15b
Konec silnice pro motorová vozidla
IP16
IP16
Uspořádání jízdních pruhů
IP17
IP17
Uspořádání jízdních pruhů
IP18a
IP18a
Zvýšení počtu jízdních pruhů
IP18b
IP18b
Snížení počtu jízdních pruhů
IP18c
IP18c
Jízdní pruh pro pomalá vozidla
IP19
IP19
Řadící pruhy
IP20a
IP20a
Vyhrazený jízdní pruh
IP20b
IP20b
Konec vyhr. jízdního pruhu
IP21a
IP21a
Omezení v jízdním pruhu
IP22
IP22
Změna místní úpravy
 
IP23a
IP23a
Objíždění tramvaje
 
IP23b
IP23b
Ob. tram. (jízda podél tramvaje vlevo)
IP24
IP24
Únikový pruh
 
IP25a
IP25a
Zóna s dopr. omezení
 
IP25b
IP25b
Konec zóny s dopravním omezením
IP26a
C01
Obytná zóna
IP26b
IP26b
Konec obytné zóny
IP27a
IP27a
Pěší zóna
IP27b
IP27b
Konec pěší zóny
IP28
IP28
Nejvyšší dovolené rychlosti
IP29
IP29
IP29Střídavé řazení
Kdo jsme?

Jsme profesionální dodavatel vodorovného dopravního značení, svislých dopravních značek, orientačních systémů a dopravního zařízení.

Dokážeme flexibilně reagovat na individuální požadavky zákazníka a vyjít tak maximálně vstříc jeho potřebám.

V případě jakéhokoliv dotazu nás můžete kontaktovat prostřednictvím údajů, uvedených v kontaktech nebo použít náš poptávkový formulář.