Svislé dopravní značky

VAKO dopravní značení nabízí prodej a instalaci svislého dopravního značení.

Dodáváme pouze značky, které jsou z hlediska rozměru, konstrukce a užití retroreflexních materiálů v souladu s příslušnými technickými normami a mohou být osazeny na všech komunikacích v ČR. Značky jsou dodávány z pozinkovaného plechu z celolisované konstrukce s dvojitým ztuženým ohybem po celém obvodu značky. Zákazníkům nabízíme výběr značek podle velikosti a použití retroreflexní folie.

Image 0 -

Image 1 -

Image 2 -


Mezi dopravní značky, které nabízíme, patří:

A01a
Výstražné dopravní značky
P02 
Značky upravující přednost
B02
Zákazové dopravní značky
C02a
Příkazové dopravní značky
IS09b
Směrové značky
IP06
Provozní značky
IJ02
Informativní a jiné značky
E02b
Dodatkové tabulky
S08b
Světelné signály
I02
Provozní informace

Využijte nabídky pro zakoupení dopravních značek z našeho e-shopu www.vakomobiliar.cz.

Kdo jsme?

Jsme profesionální dodavatel vodorovného dopravního značení, svislých dopravních značek, orientačních systémů a dopravního zařízení.

Dokážeme flexibilně reagovat na individuální požadavky zákazníka a vyjít tak maximálně vstříc jeho potřebám.

V případě jakéhokoliv dotazu nás můžete kontaktovat prostřednictvím údajů, uvedených v kontaktech nebo použít náš poptávkový formulář.